از آنجا که شرکت باربری تهران عضو اتجاده باربری کشور می باشد تمام تعرفه مطابق با نرخ اتحادیه باربری کشور می باشد ولی با توجه به اینکه توسط نرخ های پایه نمی توان قیمت دهی دقیقی ارایه کرد بهترین راه تماس با کارشناسان ما و مشاوره رایگان جهت تعیین دقیق قیمتها می باشد.